1. Rekisterinpitäjä

Infinite Alpha Capital Ab
Viestikatu 8 B43
90130 Oulu
tomi@omistajavaurastu.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioisssa

Tomi Haataja
Postiosoite: Viestikatu 8 B43, 90130 Oulu
Puhelin: 0442630848
Sähköposti: tomi@omistajavaurastu.com

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viipymättä, mutta viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa, rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Infinite Alpha Capital Ab:n “Sisäpiiri” -markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan (“lukijan”) ja Infinite Alpha Capital Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Infinite Alpha Capital Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Infinite Alpha Capital Ab:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Asiakastietoekisteri “Sisäpiiri” koostetaan Infinite Alpha Capital Ab:n omistaman www.omistajavaurastu.com -sivuston asiakastietokeruulomakkeiden keräämistä yhteystiedoista ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä sekä AWeber-nimisen sähköpostimarkkinointipalvelun automaattisilla työkaluilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Jokaisella asiakkaalla on siis täysi oikeus vaatia tietojensa täydellistä poistoa rekisteristä ja teemme tämän asiakkaan pyynnöstä viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Infinite Alpha Capital Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla (“lukijalla”) on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Tietojen säilytys

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

12. Käyttöoikeudet omaan tietoon

Mikäli olet rekisteröitynyt “Sisäpiiri”-sähköpostirekisteriin tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

12. Evästeiden käyttö

Sivusto hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja sivuston laadun parantamiseen, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Kolmannet osapuolet, kuten Google ja Facebook, voivat käyttää evästeitä, majakoita ja muita tallennustekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustoistasi ja käyttää näitä tietoja mittauspalvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Sivuston käyttötiedot lähetetään kolmannelle osapuolelle.

Sivusto hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa Google Analytics -kävijäseurantapalvelua.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta. Evästeiden avulla analysoidaan myös, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa Sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Sivustoa käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

13. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö ensimmäisen kerran rekisteröityy “Sisäpiiri”-sähköpostilistalle ja vahvistaa tämän rekisteröinnin hänelle saapuneesta vahvistussähköpostiviestistä. Mikäli henkilö ei vahvista sähköpostia, ei mitään tietoja kerätä “Sisäpiiri”-rekisteriin.

Henkilön perustietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilön tiedot poistetaan pyydettäessä

14. Rekisteröidyn oikeudet

14.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta www.omistajavaurastu.com -verkkosivuilla

14.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan. Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

14.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan. Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan. Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan. Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

14.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

14.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan.

14.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

14.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä