Ehkä korot eivät nousekaan – Yhdysvallat menossa kohti deflaatiokierrettä?

Ehkä pahin virhe, mitä sijoittaja voi tehdä, on nojata yleisiin narratiiveihin ilman omaa analyysiä. Me kaikki teemme tällaisia virheitä enemmän tai vähemmän, eikä niiltä voi oikeastaan kukaa välttyä. Tämän virheen mahdollisuus kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän seuraat yleisiä talousuutisia. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa tämän virheen mahdollisuus ja pyrkiä aktiivisesti välttämään narratiivien mukaista ajattelua.

En ole antanut paljoakaan painoarvoa markotaloudellisille näkemyksille, koska sijoitustoimintani perustui pitkään yksittäisten yritysten analysointiin mikrotasolla. Korkeat arvostustasot ovat kuitenkin tavallaan pakottanut minut miettimään ja opiskelemaan myös makrotaloutta, koska ajankäyttöön nähden ei juuri nyt voi yksittäisten yritysten tasolla löytää kovinkaan houkuttelevia sijoituskohteita. Toki myönnän, että olen tehnyt myös ihan selkeitä virheitä mikrotason sijoituksissa, koska en ole huomioinut makrotaloudellisia trendejä tai mikä pahempaa, olen luottanut niiden kohdalla yleisiin narratiiveihin. Tämä on ollut ehkä pahin virhe omassa sijoitusprosessissani, vaikka se ei onneksi olekaan vaikuttanut tuloksiin kovin merkittävästi, ainakaan vielä.

Sijoittajan tulisi aina aloittaa analyysi objektiivisesti omasta ajattelusta, ei lukemalla muiden sijoittajien näkemyksiä ja hakeutumalla yleisen narratiivin ajatusmaailmaan. Varsinkin makrosijoittamisessa yleiset narratiivit kuitenkin nousevat tärkeään rooliin, mutta vasta kun aletaan miettiä omaa sijoittumista (positioning). Yleinen näkemys ja keskustelu nimittäin ohjaavat erittäin vahvasti sijoittajien positioita ja markkinoiden hintoja. Jos narratiivit voimakkaasti poikkeavat todennäköisesti rationaalisemmasta näkemyksestä, niin se saattaa avata varsinkin pitkäjänteisille sijoittajille erittäin hyviä mahdollisuuksia tehdä voittoa: Narratiivit yleensä ohjaavat hintoja lyhyellä aikavälillä, joten pitkäjänteinen sijoittaja, joka pyrkii analysoimaan markkinoita rationaalisesti ja analyyttisesti, saa kilpailuedun.

Tällainen tilanne saattaa hyvinkin olla käsillä velkakirjamarkkinoilla ennenkaikkea Yhdysvalloissa, mutta mahdollisesti myös globaalisti. Tässä kirjoituksessa keskityn nyt lähinnä Yhdysvaltojen velkakirjamarkkinoihin.

USA 2018-2019: Talouskasvun loppuhuipennus, inflaatio ja korkojen nousu?

Aloitan kirjoituksen nyt tavallaan virheellisesti käsittelemällä ensin yleistä narratiivia ja sen jälkeen realiteetteja, koska se on lukijan kannalta paljon mielekkäämpää. Samoin se on myös minulle kirjoittamisen kannalta helpompaa, koska itse asiassa vasta nyt tätä artikkelia kirjoittaessa olen alkanut tutkia, mikä on yleinen näkemys koroista, inflaatiosta ja talouskasvusta yhdysvalloissa. Analyysin olen siis aloittanut täysin päinvastaisessa järjestyksessä, kuin tämä kirjoitus.

Yleinen keskustelu ja “gurut”:

Gurut ja asiantuntijat ohjaavat yleistä keskustelua, koska he ovat yleensä niitä, jotka talousuutisissa kertovat mielipiteitään koko kansalle ja heidän mukaansa konsensus muodostaa mielipiteensä ja myöhemmin myös sijoittumisen markkinoilla. Vaikka yleisesti ottaen asiantuntijoita tai guruja vastaan oleminen ei ole järkevää, niin ei silti kannata sokeasti uskoa kaikkea, mitä kuulee. Asiantuntijoiden näkemyksissä esiintyy mm. seuraavanlaisia ongelmia:

 • Asiantuntija ei hyvin usein kerro näkemykselleen aikahorisonttia. Olet saattanut kuulla, että korot nousevat/laskevat, mutta harvoin saat tarkkaa näkemystä, millä aikavälillä muutos tapahtuu ja kuinka suuri se ylipäätään on. Sama asiantuntija voi hyvin mahdollisesti olla lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi negatiivinen kultaa kohtaan, mutta pitkällä tähtäimellä positiivinen.
 • Et tiedä, mitkä motiivit asiantuntijan taustalla vaikuttaa. Ehkä hän itse onkin asemoitunut markkinoilla täysin päinvastaisesti? Et voi sokeasti luottaa, että asiantuntija puhuu totta, jos et tiedä, mille hevoselle hän on omat rahansa laittanut. Ei ole esimerkiksi uskottavaa, jos asiantuntija puhuu korkojen noususta, mutta on itse isolla painolla ostamassa bondeja.
 • Joskus harvoin voi myös käydä niin, että asiantuntijakaan ei tiedä mistä puhuu. Ei siis kannata sokeasti luottaa asiantuntijaan, jos hän ei esitä vakuuttavia perusteluita näkemykselleen. Vaikka esimerkiksi lääkärit ovat keskimäärin todennäköisesti enemmän oikeassa kuin potilas, niin et todennäköisesti anna lääkärin amputoida jalkaasi ilman perusteluja.
 • Hyvin usein mediassa näkyvillä olevat asiantuntijat edustavat vain jäävuorenhuippua. Tätä on monen vaikea ehkä ymmärtää, mutta varsinkin talous ja sijoittaminen ovat niin monimutkaisia aiheita, että harvoin näkee tilanteita, joissa lähtökohtaisesti kaikki asiantuntijat ovat keskenään samaa mieltä.
 • Laumakäyttäytyminen ohjaa myös asiantuntijoiden näkemyksiä. Evoluutio on ohjelmoinut ihmisille ja eläimille laumakäyttäytymisen, koska hyvin usein laumassa pysyminen pelastaa hengen. Jos kuitenkin koko lauma on menossa kovaa vauhtia jyrkänteeltä alas, niin laumakäyttäytyminen on tuhoisaa. Myös asiantuntijat altistuvat laumakäyttäytymiselle ja joskus yleisesestä konsensuksesta poikkeava näkemys onkin oikea. Suosittelen katsomaan tämän videon vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneestä debatista.

Asiantuntijat voivat siis hyvinkin olla väärässä. Varmaa on kuitenkin se, että mediassa esiintyvien asiantuntijoiden näkemykset ohjaavat yleistä keskustelua.

Tällä hetkellä mediassa esiintyvien asiantuntijoiden näkemys koroista tuntuu olevan: Korot nousevat (Lue esimerkiksi tämä artikkeli). Tällä hetkellä esimerkiksi US 10 Year treasuryn korkoa 2,4% pidetään vastustasona, jonka murtuessa 30 vuoden korkojen laskusykli päättyy:

Tällä hetkellä US 10 year koettelee 2,4 % vastustasoa ja on jopa hetkellisesti käynyt sen yläpuolella.

Yleinen narratiivi, jonka löydät jokaikisesta talouslehdestä Kauppalehteä myöten on se, että yhdysvalloissa on nyt saatu elvyttäminen ja nollakorkopolitiikka lopullisesti päätökseen. Talous ja inflaatio ovat alkaneet näyttää piristymisen merkkejä, keskuspankki on lopettanut bondien osto-ohjelman ja korkoja tullaan nostamaan tasaiseen tahtiin vuoteen 2019 asti. Korot tulevat nousemaan ja lopulta korkojen nousu käynnistää velkasyklin kääntymisen, jolloin koetaan markkinaromahdus. Tein itseasiassa Twitterissä kyselyn, jossa kysyin, uskotko, että FED joutuu laskemaan korkoja viimeistään vuonna 2018. Ohessa kyselyn tuloksia:

Vastaajista tähän mennessä vain noin 30 % uskoo, että FED joutuu leikkaamaan korkoja vuonna 2018. Selvä enemmistö (hieman yli 50%) on sitä mieltä, että korkoja ei leikata. 21 % vastaajista pitää korkojen leikkausta vuonna 2018 ajatuksena jopa järjettömänä. Näyttää siis selvästi siltä, että yleinen narratiivi on: Korot nousevat ja inflaatio sekä talouskasvu vetävät huippunsa.

Tästä näkemyksestä moni kehittää itse asiassa erittäin houkuttelevalta kuulostavan bear-näkemyksen: Korot räjähtävät käsiin ja osakkeiden takaisinosto loppuu. Valtiot, yritykset ja yksityishenkilöt defaulttaavat velkansa ja markkinat romahtavat. Joidenkin mukaan dollari menettää tässä myllerryksessä asemansa kansainvälisenä turvasatamana ja dollarin arvo laskee.

Tämä näkemys kuulostaa houkuttelevalta, mutta valitettavasti se on epälooginen. Tulen osoittamaan, että tällainen tilanne on hyvin epätodennäköinen, eikä ollenkaan nykyrealiteetteihin nähden ajankohtainen.

Vai korot laskevat ja USA:ta odottaa delfatorinen lama?

Markkinoilla pitkät korot hinnoitellaan siis pitkälti niin, että keskuspankki tiukentaa rahapolitiikkaa nostamalla korkoja samalla, kun inflaatio ja talouskasvu heräävät henkiin. Lopulta talous ylikuumenee, kuten perinteisessä velkasyklissä käy ja koetaan romahdus.

Kyse ei ole kuitenkaan uskosta, vaan realiteeteista. Halusinkin tutkia asiaa hieman pintaa syvemmältä: Onko inflaatio ja talouskasvu todella heräämässä ja Onko FED:llä varaa nostaa korkoja? Lopuksi käyn läpi hieman omaa ajatteluani siitä, miten sijoittajan kannattaisi asemoitua näille markkinoille.

Inflaatio ja demografia:

Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että korot Yhdysvalloissa eivät hinnoittele inflaatiota itsessään, vaan inflaatio-odotuksia. Todellisuudessahan inflaatio on aika kaukana kasvavasta taloudesta:

Consumer price indexin % -muutos kvartaaleittain. Viimeisin data Q3 2017

Inflaatio yhdysvalloissa ja monin paikoin myös globaalisti (eurooppa, Japani) heijastelee voimakasta demografista trendiä, joka on alkanut olla vallalla länsimaissa tällä vuosikymmenellä: Väestö ikääntyy voimakkaasti.

Väestön ikääntyminen on voimakkaasti deflatorista, sillä vanhempi ihminen tutkimusten mukaan kuluttaa vähemmän kuin nuori ja myös kuluttaa halvempia tuotteita kuin nuori. Eläkkeelle jäädessään ihmiset myös tyypillisesti painottavat säästöissä enemmän korkopapereita, koska se on järkevää. Yhdysvalloissa Baby Boomers -sukupolvea odottaa valtava eläköitymisaalto, joka tulee takuulla näkymään myös bondien kysynnässä.

1960 – 1990 luvun voimakas nousukausi oli isossa kuvassa seurausta korkeasta syntyvyydestä ja voimakkaasta kulutuksen kasvusta, kun suuren laman ja toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat pääsivät pois pitkään jatkuneesta kärsimyksestä ja säästämisestä. Tämä aiheutti voimakasta inflaatiota, joka näkyi myös korkojen ja osakkeiden voimakkaana nousuna.

Tällainen väestökehitys on voimakkaasti talouskasvua ja inflaatiota ruokkivaa. Se näkyy myös korkojen nousuna. En näe tällaista kehitystä lähitulevaisuudelle ja tässä on hieman dataa miksi.

Image result for united states population 2017

1960 -luvun voimakas syntyvyys hieman hämää taulukon suhteellisuutta, mutta vuodesta 1990 alkanut syntyvyyden selkeä ja pitkä laskutrendi korreloi erittäin voimakkaasti samoihin aikoihin alkaneen 30 vuoden nousevan bondimarkkinan kanssa (eli korkojen laskutrendin). Kun samaan aikaan syntyvyys laskee ja ihmisten elinajanodote kasvaa, niin väestöpyramidi kääntyy väärinpäin. Kaikki data vahvistaa käsitystä siitä, että väestöpyramidin kääntyminen on deflatorinen ilmiö ja tälle trendille ei ole nähtävissä käännettä ainakaan vähään aikaan. Tämän osalta emme voi odottaa inflaatiota. Väestökehitys ei heijasta sellaista rakenteellista muutosta, joka puoltaisi bondimarkkinan kääntymistä laskuun. 

On kyllä olemassa ennusteita, joiden mukaan väestön ikääntyminen loppuu jossain kohtaa tulevaisuudessa länsimaissa ja käänteinen väestöpyramidi alkaa kääntyä. Vielä ei kuitenkaan ole viitteitä sellaisesta, joten se ei ole asia, johon tulee juuri nyt kiinnittää huomiota sijoituspäätöksiä tehdessä.

Rahan nopeus, lainojen kysyntä ja tuottavuuden kasvu

Kun velka kasvaa tarpeeksi suureksi, ei puuttuvaa talouskasvua ja disinflaatiota ratkaista lisävelalla, koska lisävelka on itse asiassa deflatorista ja kasvua heikentävää. Lisävelka lisää kustannusta tuon velan takaisinmaksamiseen, madaltaa rahan nopeutta, säästöastetta ja edistää sitä, että yritykset korvaavat kasvuinvestoinnit yhä enemmän yritysostoilla ja omien osakkeiden takaisinostoilla.

En vielä tässä kirjoituksessa mene sen syvemmälle tähän teoriaan. Ohessa on kuitenkin ajatuksia herättävää dataa  rahan nopeudesta, lainojen kysynnästä ja tuottavuudesta, joista yksikään ei tue näkemystä siitä, että tulemme näkemään inflaatiota ja talouskasvua lähitulevaisuudessa.

Käytännössä mikään kova data ei tällä hetkellä viittaa siihen, että inflaatio ja talouskasvu olisi nousemassa. Ainoa mittari, joka on saattanut ruokkia monien inflaatio – ja talouskasvuodotuksia on ISM, joka on hiljattain antanut erittäin korkeita lukemia:

Tämä on kuitenkin hyvin todennäköisesti ollut seurausta Hurrikaanin jäljiltä, joten en lähtisi pitämään ISM:ää vielä tässä vaiheessa kovinkaan merkittävänä mittarina inflaatiolle tai talouskasvulle.

FED on kiristämässä heikkenevään talouteen

USA:n keskuspankki on ajautunut ristiriitaiseen tilanteeseen. Korkojen nostaminen toisi marginaalia korkojen laskemiselle, kun seuraava talouden laskusuhdanne koittaa. Kaikki data kuitenkin viittaa siihen, että seuraava laskusuhdanne on jo tulossa, jopa tämän vuoden puolella tai viimeistään vuoden 2018 loppupuolella (lue esim. tämä)

Korot laskee ja dollari vahvistuu

Yleinen näkemys ja sijoittuminen markkinoilla on kuitenkin se, että korot nousevat (lue esimerkiksi tämä). Valtaosa asiantuntijoista ja talousuutisista, joita olen seurannut viime aikoina on sitä mieltä, että korot nousevat.

Korot kyllä todellakin nousevat lyhyellä aikavälillä hyvin todennäköisesti, koska tämä yleinen narratiivi ohjaa sijoittajien positioita. Itse pidän kuitenkin 2,6-3 % tasoa US 10 Year treasury yieldin kohdalla aivan keskeisenä vastuksena, sillä ei ole olemassa rakenteellista muutosta sen perusteeksi, että inflaatio ja talouskasvu lähtisi nousuun.

3% tason valitsen siitä syystä, että hyvin todennäköisesti viimeistään tällä tasolla rahavirrat USA:n ulkopuolelta alkavat ohjautua USA:han ja pitkiin korkoihin, koska ne tarjoavat parempaa tuottoa, kuin korot muualla maailmassa. Japani ja eurooppa ovat koroissa huomattavasti alempana, joten joka kerta kun korot USA:ssa nousevat, ostopaine kasvaa, mikä laskee korkoja. Tämän pitäisi myös näkyä dollarin vahvistumisena, jonka uskon olevan voimakas ja vahvistava rinnakkaistrendi korkojen laskun kanssa.

Dollari on viime aikoina ollut hieman heikko, mikä onkin aiheuttanut korkojen nousua USA:ssa. Dollari on kuitenkin alkanut taas vahvistua. Tästä on valtavasti hyvää dataa olemassa. Alla esimerkiksi DXY dollari-indeksi, joka osoitti käänteisen pää-olkapäät-muodostelman, mikä on yleensä merkkinä trendin käännökselle:

Samaan aikaan myös euro-dollari-vaihtokurssi on osoittanut trendin kääntymistä. EUR/USD näyttää tehneen perinteisen pää-olkapää-muodostelman merkkinä nousutrendin loppumiselle. Muodostelman neck-line, jonka kurssi juuri rikkoi, on merkitty kuvaajaan. Samanlainen muodostelma on nähtävissä myös Kanadan dollarin kohdalla:

Euron ja Kanadan dollarin lisäksi myös NZD/USD on näyttänyt heikkenemisen merkkejä ja rikkonut merkittävän tukitason ja vastaavanlainen näyttää odottavan myös aussidollari-vaihtokurssia:

Stop-loss: Seuraa dollari-indeksiä

Ohessa ehdin mainita vain muutamia vaihtokursseja. Katsoitpa melkein mitä tahansa valuuttaparia dollarin kanssa, niin dollari näyttää selkeitä vahvistumisen merkkejä sekä teknisesti että myös fundamenttien perusteella. Vaikka pidän Trumpin verouudistuksia talouskasvun kannalta merkityksettöminä, niin mitä ne kuitenkin aiheuttavat, on yritysten valtava kysyntä dollareille.

Jos olen oikeassa ja dollari aloittaa nyt vahvistumisen, se tulee näkymään myös korkojen madaltumisena. Jotta sijoitusteesi menisi oikein, ei dollari-indeksi saisi murtaa aiempaa käänteisen H&S-muodostelman neck-linea. Pidänkin siis tätä stop-loss tasona.

Sijoitusteesi: Osta kultaa, osta pitkiä korkoja ja osta dollareita

Osa on perustellut dollarin putoamista ja korkojen nousua sillä, että Yhdysvallat defaulttaavat velkansa, mikä johtaa dollarin romahdukseen ja korkojen voimakkaaseen nousuun. En usko tähän, sillä kaikki on suhteellista.

Kun katsoo muiden maiden velkatasoja suhteessa GDP:hen, niin USA on itse asiassa paljon jäljessä esimerkiksi eurooppaa ja Japania, missä velkaa on paljon enemmän. En usko, että USA on romahtamassa ennen näitä, joten dollarin devalvaatio tuskin on tulossa kyseeseen. Valuutan devalvointi vaatii aina parin, jota vastaan valuutta devalvoidaan ja tällä hetkellä ei vaikuta loogiselta, että dollari devalvoitaisiin esimerkiksi jeniin tai euroon nähden, jotka ovat paljon velkaisempia.

Koska valuutan devalvointi vaatii valuuttaparin, ei kaikkia valuuttoja voi devalvoida yhtä aikaa. Siksi ainoa keino devalvoida kaikki fiat-valuutat, on tehdä se kultaa vastaan (tai kryptovaluuttoja). Pidän tätä melko epätodennäköisenä, mutta mahdollisena vaihtoehtona (tail event), varsinkin jos puhutaan devalvaatiosta kryptoja vastaan.

Kyseessä olisi kuitenkin erittäin merkityksellinen tilanne, joten lähden rakentaamaan sijoitusteesiäni niin, että ostan USA:n pitkiä korkoja (yli 10 vuoden korkoja) ETF:ien kautta. Aion suojata tämän position pienellä määrällä fyysistä kultaa ja pohdin myös mitättömän pientä hedgeä kryptovaluutoista. Ongelmani kryptojen suhteen on kuitenkin vähän sama, kuin vuoden 2000 internetkuplan aikaan sijoittajilla: Et voi tietää, mikä kryptoista lopulta näyttelee merkittävässä roolissa. Suurin osa kryptovaluutoista tulee menemään nollaan. On todennäköistä, että muutama niistä selviytyy ja vakiinnuttaa asemansa, mutta tätä on mahdotonta kenenkään tietää. Varaan kuitenkin tälle pohdinnalle oman artikkelin.

Aloitan korkopapereiden lisääntymisen varovasti, koska on mahdollista, että lyhyellä aikavälillä esimerkiksi US 10 Year käy 3 % paikkeilla. Uskon kuitenkin, että pitkässä juoksussa tuo korko laskee jopa 0,5 %:iin, jos dollari jatkaa vahvistumistaan ja mitään merkittäviä muutoksia jo todettuihin trendeihin (demografia, inflaatio ja talous) ei tapahdu.

Uskon, että FED:llä on ylipäätään ongelmia nostaa korkoja enää ollenkaan. Toki he väkisin yrittävät ajaa korkojen nostoa läpi, sillä se antaa puskuria tulevaan laskusuhdanteeseen. Kuitenkin viimeistään 2018 vuoden puolella uskon, että jos mikään ei muutu, joutuu FED aloittamaan korkojen laskemisen.

Volatiliteetti on matala – tarjoaa mahdollisuuksia optiosijoittajalle

Koska volatiliteetti on matalalla se tarjoaa optiosijoittajalle erinomaisia mahdollisuuksia ostaa optioita halvalla. En ole valmis lyömään vetoa se puolesta, että pitkien korkojen volatiliteetti nousisi voimakkaasti, joten suosin tässä kohtaa suoraan ETF:iä.

Valuuttaparien volatiliteetin uskon kuitenkin nousevan, joten olen pohtinut erilaisia vaihtoehtoja ostaa osto-optioita euro-dollari valuuttaparia seuraaville ETF:lle tai jopa futuureille. EUR/USD-parin volatiliteetti on ollut erittäin matalalla ja uskon tämän muuttuvan, koska sijoittuminen poikkeaa merkittävästi realiteeteista. Kun ihmiset havahtuvat tähän, sillä on tapana lisätä volatiliteettia.

Olen siis pitkänä korkoihin ETF:ien kautta ja dollariin optioiden kautta. Kullan kohdalla suosin fyysistä kultaa ja kultarojaltiyhtiöitä.

Uskon, että vuoden 2018 aikana tulemme näkemään myös osakemarkkinoiden volatiliteetin kasvua, jos sijoitusteesini tähän mennessä pitää paikkaansa. Olen pohtinut houkuttelevana vaihtoehtona erilaisia optiostrategioita osakemarkkinan shorttaamiseen, mutta en vielä lähde tähän, koska en ole miettinyt asioita kokonaan loppuun saakka. En siis aivan vielä uskalla olla short the problem (osakemarkkina), mutta ehdottomasti long the solution (pitkät korot, dollari ja mahdollisesti kulta).

Toki seuraan myös yksittäisiä yrityksiä, jos jotain houkuttelevaa löytyisi. Toistaiseksi näyttää aika tylyltä, melkein kaikki on aivan liian kallista.

2 ajatusta aiheesta “Ehkä korot eivät nousekaan – Yhdysvallat menossa kohti deflaatiokierrettä?”

 1. Hieno kirjoitus ja hyvää pohdintaa. Minua kiinnostaa miksi valitsit sijoitukseksi juuri bondit? Osakkeet tuottavat paremmin kuin odotettu, jos korot ovat alhaalla. Ok annoit selityksen arvostus tasossa. Mutta yhtenä ajatuksena tulee mieleen REIT:it. Nyt niihin jo kovasti ajetaan hintaan korkojen nousua, niiden odotetaan kärsivän koerkojen nostosta. Miksi et ota 4-5% osinkotuottoa 2-3 korkotuoton sijaan?

  1. Kiitos kysymyksistä!

   REITeihin en ole itse perehtynyt yhtään ja niissä on ehkä sellaisia riskejä, joita on hankalampi alkaa hahmottamaan. Varsinkin isoon makrokuvaan long pitkät korot sopii paremmin. Ehkä tuossa voisi kuitenkin olla ideaa, mutta en suoraan sanottuna vielä ymmärrä asiasta tarpeeksi. Täytyy ehkä lukea vähän enemmän.

   Oletuksena minulla on, että pitkät korot painuu jenkeissä reilusti alle 1 %:n, joten tuossa saan 2-3% korkotuoton päälle vielä reilun arvonnnousun, jos olen oikeassa. Tarkoitus on myös hakea lisävipua optioilla, jotka minusta hinnoiteltu aika virheellisesti. Esim. 10 year treasury koron laskemisen todennäköisyytenä alle 1,5% 2019 tammikuuhun mennessä pidetään optiomarkkinoilla 5%:ssa. Se on minusta huomattavasti suurempi todellisuudessa, kun otetaan tässäkin kirjoituksessa mainitut fundamentit huomioon.

   Pitkät korot tarjoavat myös mukavasti negatiivista betaa osakesijoituksia vastaan. Esimerkiksi 2008 syksyllä TLT (+20 year treasury ETF) piikkasi nopeasti yli 20% nousun pahimman myrskyn aikana. Jos vastaava ilmiö tapahtuu nyt, niin pääsen myymään näitä positioita reilusti voitolla silloin, kun kaikki haluavat niitä. Niillä rahoilla pääsen ostamaan osakkeita, joista kaikki haluavat luopua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *