Evervest – Ammattimaista salkunhoitoa kustannustehokkaasti?

Tavallisen säästäjän tai piensijoittajan on yleensä turha haaveilla ammattimaisesta salkunhoidosta. Ensinnäkin, niin sanottu ammattimainen salkunhoitaja ei yleensä tuo sijoittajalle mitään lisäarvoa, kun otetaan huomioon kustannukset. Aktiivisesta/ammattimaisesta salkunhoidosta joutuu yleensä maksamaan useiden prosenttien hallinnointipalkkiot. Päälle tulee usein vielä tulospalkkio syntyneestä ylituotosta eli vertailuindeksin ylittävästä tuotto-osuudesta. Ja sekin vain, jos salkunhoitaja ylipäätään onnistuu vertailuindeksiä parempaa tuottoa tekemään. Useimmiten ylituotto jää kuitenkin haaveeksi, koska usein aktiiviseksi väitetty salkunhoito ei todellisuudessa ole aktiivista. Silloin puhutaan piiloindeksoinnista, mikä joidenkin selvitysten mukaan saattaa parhaimillaan koskea yli puolta Suomessa toimivista “aktiivisista” rahastoista.

Sijoittaminen tulisi toteuttaa jokaisen riskinsietokyvyn ja tavoitteiden mukaisesti

Minulla tämän ymmärtäminen vei kauan aikaa, mutta olen tullut siihen tulokseen, ettei esimerkiksi passiivinen indeksisijoittaminen sovi kaikille. Perustelen tämä sillä, että ensinnäkin maailmalta löytyy paljon huonoja indeksejä ja toisaalta, osakeindeksiin sijoittaminen vaatii korkeaa riskinsietokykyä, jota kaikilla ei yksinkertaisesti ole. Vaikka miten hyödyntäisi ajallista hajauttamista, niin kaikilla ihmisillä pää ei yksinkertaisesti kestä sitä, että varallisuudesta pahimmillaan 60 % sulaa yhden kuukauden aikana. Yleensä näiden tilanteiden yhteydessä on myös hyvin mahdollista, että jää esimerkiksi työttömäksi, jolloin riskinsietokyvyn voi olettaa laskevan entisestään. Näin on käynyt ennenkin ja näin käy aivan varmasti myös joskus tulevaisuudessa. Tutkimukset vuodesta toiseen osoittavat, että keskimääräinen sijoittaja häviää vertailuindeksille ja yksi osasyy on siinä, että ihmiset ottavat huumassa liikaa riskiä.

Kannatan siis sitä, että sijoitussuunnitelma tehdään sijoittajan oman riskinsietokyvyn ja tavoitteiden mukaisesti. On hölmöä säästää kaikki rahat osakeindeksiin, jos on jäämässä pian eläkkeelle tai jos sijoittamisen aikajänne on alle kymmenen vuotta. Osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto tänään tehdylle sijoitukselle voi hyvinkin olla nolla tai jopa negatiivinen. On myös hölmöä laittaa kaikki rahat osakeindeksiin, jos seuraavassa pörssiromahduksessa panikoi, eikä kykene noudattamaan systemaattista osto-ohjelmaa.

Perinteisen varainhoidon ongelma

Piensijoittajan asiointi pankissa menee perinteisesti näin: Piensijoittaja astuu sisään ja häntä vastassa on sijoitusneuvoja, jonka ammattitaidoista ei välttämättä ole mitään takeita. Käytännössä sijoitusneuvojan rooli on hyvin usein toimia vain myyjänä. Heidän palkkionsa perustuu pitkälti myyntipalkkioihin eli he saavat komission, aina kun he onnistuvat myymään tietyn sijoitustuotteen asiakkaalle. Prosessi lähtee siis jo heti alussa väärään suuntaan. Tietysti sijoitusneuvoja pyrkii myymään asiakkaalle sen tuotteen, joka tuottaa hänelle itselleen suurimman komission. Tällainen tuote on lähes aina asiakkaalle nimenomaan se kallein (ja huonoin) mahdollinen.

Ei ole siis ihme, että lehtien otsikoissa on viime aikoina noussut esiin paljon sijoitusneuvontaan liittyviä ongelmia, joissa asiakas on pahimmillaan menettänyt kaikki rahansa, koska sijoitusneuvoja on ajanut omaa etuaan. Tällaiset tilanteet ovat tietysti hyvin ikäviä varsinkin silloin, kun asiakkaana on sijoittamisesta ymmärtämätön vanhempi henkilö, joka tulee sijoitusneuvojan tapaamiseen yksin.

Asiakkaan maksamat varainhoidon kustannukset muodostuvat yleensä varainhoidosta itsestään sekä sijoitustuotteiden hallinnointi – ja kaupankäyntipalkkioista. Tällainen kulurakenne ei missään muodossa ole sijoittajan näkökulmasta kannattavaa. Toki pankin puolesta se on ymmärrettävää, sillä heidän maksettavaksi jää mm. varainhoitajan ja sijoitusneuvojan palkat/palkkiot.

Evervest ratkaisee ongelman robosijoittamisella

Evervest on uusi suomalainen omaisuudenhoitoyhtiö, joka pyrkii ratkaisemaan perinteiseen varainhoitoon liittyvät ongelmat asiakkaan näkökulmasta pitkälle viedyllä automaatiolla ja kustannustehokkailla sijoitusinstrumenteilla – Pörssinoteeratuilla indeksirahastoilla eli ETF:llä.

Evervest tarjoaa siis ammattimaista varainhoitoa sekä pienille että suurille sijoittajille, mutta pyrkii tekemään sen perinteisiä toimijoita tehokkaammin. Minimisijoitus Evervestillä on 1000 euroa eli mukaan pääsee huomattavasti pienemmillä summilla, kuin mitä ammattimaisen varainhoidon asiakkaaksi yleensä.

Mikä sitten tekee Evervestistä tehokkaamman? Kustannustehokkaiden ETF:ien hyödyntämisen lisäksi Evervest ei esimerkiksi hukkaa resursseja myyntimiesten palkkaamiseen. Evervest luottaa siihen, että kustannustehokkaalla ja läpinäkyvällä toiminnalla voi digitaalisia työkaluja hyödyntäen palvella asiakkaita paljon perinteistä toimijaa paremmin. Mitä tämä siis konkreettisesti tarkoittaa?

Kun avaat tiliä Evervestille, palvelu kysyy sinulta kysymyksiä muun muassa riskinsietokykyysi ja sijoitustoiminnan tavoitteisiisi liittyen. Tämän perusteella palvelu muodostaa sinulle automaattisesti juuri sinulle sopivan yksilöidyn salkun. Tässä prosessissa Evervest hyödyntää kehittynyttä teknologiaa ja algoritmeja, mistä tuleekin käsite robosijoittaminen (robo advisor).

Evervest muodostaa salkun nojaten akateemiseen tutkimukseen ja back-testaukseen. Back-testauksessa kyse on siis siitä, että Evervestin käyttämiä allokaatiostrategioita on testattu aikaisemmalla datalla. On siis tutkittu, miten kyseiset sijoitusstrategiat olisivat menestyneet aiemmin. Back-testauksessa on käytetty 35 vuoden aikasarjoja ja joissain osin jopa 50-60 vuoden aikasarjoja.

Automatisaatio takaa salkkujen rebalansoinnin tuhansille asiakkaille samanaikaisesti

Lähde: Evervest

Salkun allokaatio eli eri omaisuuslajien (osakkeet, velkakirjat) painoarvot salkussa perustuu sijoittajan riskiprofiiliin ja tavoitteisiin. Yläpuolella oleva kuva antaa tästä visuaalisen havainnollistuksen. Allokaatio muuttuu markkinatilanteen muuttuessa, jolloin allokaation muutoksista päätöksen tekee Evervestin sijoitustiimi. Tätä kutsutaan salkun rebalansoinniksi. Salkun rebalansoinnin tarkoitus on ylläpitää sama riskitaso ja tuottaa pientä lisätuottoa verrattuna siihen, että salkkua ei rebalansoisi. Rebalansointistrategioiden tarkoituksena on siis taata sijoittajalle parempi riskiä vastaava tuotto verrattuna siihen, että asiakas sijoittaisi esimerkiksi kiinteällä allokaatiolla osakkeisiin ja korkoihin. Rebalansointi parantaa lukuisten tutkimusten mukaan salkun tuottoa. Jos aihe kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan esimerkiksi Morgan Stanelyn tekemää artikkeliin aiheesta.

Koska Evervest kykenee automaattisen profiloinnin perusteella jakamaan asiakkaat erillisiin riskiluokkiin, niin salkkujen rebalansointi kyetään tekemään tuhansille asiakkaille samanaikaisesti. Tämä tarjoaa merkittävää etua kustannuksissa verrattuna siihen, että salkun rebalansointi tehtäisiin jokaiselle sijoittajalle yksitellen.

Joku saattaa nyt miettiä, että tämä rebalansointi tulee asiakkaalle kalliiksi, koska silloin salkunhoitaja joutuu käymään arvopapereilla kauppaa. Jos piensijoittaja yrittäisi itse toteuttaa tällaista rebalansointistrategiaa, niin se todella tulisi kaupankäyntikulujen osalta huomattavan kalliiksi. Evervestin salkkujen kiertonopeudet vaihtelevat 0,3 – 0,7 välillä, joten kauppaa siis todellakin käydä melko aktiivisesti. Kiertonopeus tarkoittaa siis sitä, kuinka monta kertaa koko arvopaperisalkku on myyty ja ostettu vuoden aikana.

Evervestillä maksat vain hallinnointipalkkion

Evervestillä asiakas ei maksa salkun rebalansoinnista aiheutuneita kaupankäyntipalkkioita. Asiakas maksaa vain hallinnointipalkkion, joka on salkun koosta riippuen joko 0,95 % vuodessa (0 – 20 000 euron salkku), 0,75 % vuodessa (20 000 – 100 000 euron salkku) tai 0,45 % vuodessa (yli 100 000 euron salkku). Muita kuluja, esimerkiksi merkintä – tai nostokuluja, ei Evervestillä ole. Hinnasto Evervestillä on siis kaikinpuolin läpinäkyvä ja selkeä.

Esimerkiksi matalakuluiseen indeksirahastoon verrattuna 0,95 % hallinnointipalkkio voi kuulostaa korkealta ja tätä pitääkin voida kyseenalaistaa. Oma näkemykseni on kuitenkin se, että jos Evervest todella kykenee tuomaan salkun rebalansoinnilla lisäarvoa, niin 0,95 % halinnointipalkkio on itse asiassa todella edullinen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Evervest tarjoaa nimenomaan ammattimaista salkunhoitoa, jonka tarkoituksena on tuottaa yksittäistä indeksiä parempaa tuottoa tai tarjota parempaa riski/tuotto -suhdetta.

Perinteisesti tällä tavalla toteutettuun salkunhoitoon liittyy yleensä useiden prosenttien hallinnointipalkkiot. Lisäksi päälle tulevat vielä muut kulut, kuten merkintä – ja nostopalkkiot. Usein on myös niin, että pankki tarjoaa asiakkaillen näiden riskiprofiilien perusteella niin sanottua yhdistelmä rahastoa, joka on vain rahastojen rahasto eli se sisältää pankin omia rahastoja. Tällaisessa tilanteessa asiakas maksaa sekä tämän yhdistelmä rahaston salkunhoidosta, että näiden yhdistelmä rahaston sisällä olevien rahastojen salkunhoidosta hallinnointipalkkioiden muodossa. Kyseessä on minun mielestäni todella kiero viritelmä kuluja kulujen päälle.

Evervestin pyrkii luomaan salkut läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti

Evervest puolestaan hoitaa salkkujen allokaation pörssinoteerattujen indeksirahastojen eli ETF:ien avulla. ETF:t ovat erittäin kustannustehokas ja yleensä myös likvidi tapa toteuttaa sijoittaminen eri omaisuusluokkiin. Jos haluat ymmärtää lisää ETF:stä, niin suosittelen lämpimästi tutustumaan tekemääni ETF-oppaaseen.

Toiminnan läpinäkyvyyteen liittyen mainittakoon vielä sellainen asia, että Evervest ei saa palkkioita tai komissioita miltään kolmannen osapuolen toimijalta. Monista perinteisistä varainhoitajista poiketen Evervestin motiivi ei siis perustu näiden niin sanottujen kickbackien eli myyntipalkkioiden keräämiseen, vaan siihen, että asiakkaalle pyritään aidosti löytämään hänen riskiprofiiliin ja tavoitteisiin nähden paras ratkaisu.

Oma näkemykseni Evervestin tarjontaan ja minkä salkun valitsen?

Tämän blogin alusta lähtien kantani erilaisten tuotteiden tai palveluiden suositteluun on ollut vahvasti se, että suosittelen vain sellaisia tuotteita, joita itsekin käytän. En olisi siis tätä kirjoitusta tehnyt, jos en lähtisi itse kokeilemaan Evervestiä. Ajattelin lähiaikoina tehdä Evervestiin pienen sijoituksen sijoitusyhtiöni kautta.

Haluan kuitenkin tuoda edes hieman “omaa näkemystäni” tähän sijoitusprosessiin mukaan. Mielestäni nykymarkkinatilanteessa pääoman suojeleminen on tärkeämpää, kuin pääoman kasvattaminen. En osaa ajoittaa markkinoita, mutta osakemarkkinat tarjoavat arvostustasojensa perusteella niin huonon tuotto-odotuksen seuraavalle kymmenelle vuodelle, että en halua olla koko painolla mukana osakeindeksissä.

Yleisestä valtavirrasta poiketen haluan itse asiassa juuri nyt painottaa pitkän maturiteetin velkakirjoja, koska ne tarjoavat negatiivista betaa ja niiden arvolla on yleensä tapana nousta pörssiromahdusten aikaan. Olen myös sitä mieltä, että koroilla ei ole kovin paljon saumaa nousta esimerkiksi yhdysvalloissa. Talous tai inflaatio ei oikeastaan ole liikahtanut mitenkään merkittävästi, vaikka ollaan jo velkasyklin loppupuolella.

Lisäksi pitkällä tähtäimellä yhdysvaltoihin kohdistuu merkittävät deflaatiopaineet, koska “baby boomers” -sukupolvi eläköityy seuraavan 5-10 vuoden sisällä. Tällä eläköityvällä ryhmällä on paitsi poikkeuksellisen suuri koko, myös poikkeuksellisen suuret osakepainot. Viimeistään pörssiromahduksen tullessa näitä painotuksia joudutaan muuttamaan osakkeista pitkiin korkoihin, mikä luo vastusta korkojen nousulle. Sen lisäksi korkojen lasku on ollut pitkään yksi USA:n keskuspankin ratkaisuista taantuman/laman aikaan, joten makrotaloudellisessa kuvassa luonnollinen sijoitusteesini on tällä hetkellä olla “short the problem, long the solution”. Tästä siis mieltymykseni painottaa bondeja.

Niinpä tämän pitkän selityksen pohjustamana haluan Evervestin valikoimasta valita sen salkun, jolla on eniten painoa bondeihin ja joka tarjoaa vähiten heiluntaa (voltatiliteetti). Valitsen siis riskitasoltaan matalimman salkun (taso 1), joka on tarjonnut vähiten heiluntaan viimeisen 10 vuoden aikana säilyttäen silti pitkässä juoksussa 5 % keskimääräisen vuosituoton:

Lähde: Evervest

Kun annan Evervestin ammattimaiselle sijoitustiimille vapaat kädet hoitaa salkun rebalansoinnin puolestani, niin minulla säästyy valtavasti aikaa muuhun. En kuitenkaan usko, että itse pystyisin tässä asiassa tuottamaan salkulleni lisäarvoa käytettyyn aikaan nähden.

Eri riskitasoja ja sitä, miten ne olisivat tuottaneet voit käydä katsomassa tämän sivun lopusta. Salkun avaaminen Evervestille onnistuu siis helposti netin kautta ja minimisijoitus kyseiseen palveluun on 1000 euroa. Palvelussa maksat vain hallinnointipalkkiosta (enintään 0,95 % vuodessa) ja sijoitusten tekeminen sekä niiden lunastaminen on maksutonta.

Evervest on erittäin tervetullut toimija varainhoidon alalla

Odotan mielenkiinnolla, miten Evervest tulee tulevaisuudessa menestymään. Kulut ovat toki vaikkapa Nordnetin kuukausisäästämiseen verrattuna korkeammat, mutta toisaalta rebalansointi tarjoaa mahdollisuuden saada parempaa tuottoa pienemmällä riskillä. Evervest tarjoaa muutenkin mielestäni kokonaisvaltaisemman lähestymistavan sijoittamiseen, kuin vaikkapa Nordnet.

Jos haluat hoitaa itse omat sijoituksesi ja pitää painotuksen vain osakkeissa, voi Nordnet tai muu osakevälittäjä olla parempi vaihtoehto. Evervest on kuitenkin erittäin tervetullut ja mielenkiintoinen toimija, joka rikkoo perinteisiä käsityksiä ammattimaisesta varainhoidosta ja tarjoaa myös pienemmille sijoittajille hyvän mahdollisuuden saada laadukasta varainhoitoa suhteellisen pienillä kustannuksilla. Suosittelen kuitenkin varsinkin sellaisia henkilöitä tutustumaan Evervestiin, joilla ei ole vielä täysin vakiintunutta käsitystä siitä, millainen henkilö on sijoittajana.

Henkilökohtaisesti näen Evervestin oivana paikkana sijoittaa hieman yritykseeni kertynyttä passiivista varallisuutta. Olen viime aikoina mennyt aika isolla käteispainolla ja tarkoitus on jatkaa samalla linjalla niin kauan, kunnes markkinoilla avautuu selkeitä tilaisuuksia hyvälle tuotolle.

Lopuksi haluan vielä tehdä selväksi, että kirjoitus sisältää affiliate-linkkejä, mikä tarkoittaa sitä, että saan pienen komission, jos teet Evervestille tilin tässä kirjoituksessa olevan linkin kautta. Suosittelen Evervestiä kuitenkin vain, koska käytän sitä myös itse ja koen, että Evervest saattaisi tarjota monelle sijoittajalle paremman vaihtoehdon perinteisiin toimijoihin verrattuna. Jokainen kuitenkin tekee omat sijoituspäätöksensä itse, eikä tämä kirjoitus sisällä osto – tai myyntisuosituksia. Toivon, ettet koskaan sijoita rahaa mihinkään sellaiseen, mikä ei sinun mielestäsi tunnu hyvältä tai jota et täysin ymmärrä. Jos jokin asia kirjoituksessa jäi epäselväksi, niin vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *