Laatuguru – Sijoituskirjojen aatelia

Tällä kertaa osui kohdalle niin laadukas kirja, että tästä oli pakko tehdä ihan varsinainen kirja-arvostelu. Karo Hämäläisen, Jukka Oksaharjun ja Random Walkerin Laatuguru (Oksaharju Capital Oy, 2017) keskittyy laatusijoittamiseen. Siis käytännössä siihen, mikä on tämänkin blogin alkuperäinen idea.

Kirja löytyy ainakin Adlibrikselta, mutta jos haluat säästää muutaman euron ja lukea kirjan E-kirjana, niin silloin kannattaa hommata kirja Elisa Kirjasta. Elisa Kirjassa on muuten mahdollista myös esikatsella hieman kirjaa eli jos luot palveluun ilmaisen käyttäjätunnuksen niin pääset näkemään ainakin alkusanat ja Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin esipuheen. Uudet käyttäjät saavat myös 30% alennuksen ensimmäisestä kirjasta. Edellä mainitut linkit ovat affiliate-linkkejä eli saan pienen komission niiden kautta tehdyistä tilauksista.

Varsinaisesta laatusijoittamisesta on suomenkielellä melko vähän kirjallisuutta. Ennen kaikkea konkretia on se, mikä monista alan teoksista puuttuu kokonaan. Niin sanottua “yleistä sijoitushömppää” on sijoituskirjojen maailma pullollaan, mutta harvoin niissä mennään sen syvemmälle sijoittamiseen. Toisin sanoen on aivan turhaa maksaa erikseen sijoituskirjasta, jos samat jutut löytyy ilmaiseksi sijoitusblogeista.

Onneksi Laatuguru on virkistävä poikkeus tähän harmaaseen sijoitushömppään ja pienestä sivumäärästään huolimatta tarjoaa lukijalle erittäin tiiviin ja informatiivisen paketin laatuyhtiösijoittamisesta. Ennen kuin mennään sen syvemmin analysoimaan kirjan sisältöä, niin käydään vielä hieman kirjoittajien taustoja läpi.

Kirjan tekijät ovat talouden ja sijoittamisen rautaisia ammattilaisia

Kirjan tekijöistä Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju ovat ainakin minulle tuttuja jo ennestään heidän aiemmasta yhteisestä teoksesta Sijoita Kuin Guru.  Karo Hämäläinen on siis taloustoimittaja ja talouskirjailija, joka on ollut mukana tekemässä monenlaista talouteen ja sijoittamiseen liittyvää teosta. Jukka Oksaharju taas on Nordnetin osakestrategi ja useita sijoituskirjoja kirjoittanut suomalaisen sijoitusmaailman julkkis.

Sen sijaan nimimerkki Random Walker on varmaankin monelle hieman tuntemattomampi henkilö. Random Walker on ainakin minulle tuttu hänen erittäin syvällisistä ja erinomaisista blogikirjoituksista. Rehellisesti sanottuna Random Walkerin kirjoitukset tarjoavat ehkä parhainta mahdollista sijoitustietoutta, mitä olen suomenkielellä tähän mennessä nähnyt. RW:n kirjoitukset ovat erittäin analyyttisiä ja ammattimaisia, joten ne eivät välttämättä aukea kovin hyvin aloittelijoille. Tällä hetkellä RW työskentelee talouden ammattilaisena suomalaisessa suuryhtiössä (mikä ehkä selittää hieman nimimerkillä kirjoittamista).

Kirja joka jokaisen laatusijoittajan on pakko lukea

Laatuguru jakautuu 15. eri kappaleeseen ja näiden kappaleiden myötä käy koko laatuyhtiöisijoittamisen perusperiaatteet esimerkkeineen läpi. Ensimmäiset kappaleet on pyhitetty laatusijoittamisen filosofialle ja kirjassa on ansiokkaasti vertailtu laatusijoittamisen ylivoimaisuutta muihin strategioihin nähden. Kirja etenee varsin luonnollisessa järjestyksessä vähän samaan tapaan, kuin laatusijoittajan analyysi/sijoitusprosessikin etenee eli seuraavasti:

Mistä tunnistan laatuyhtiön?

Kun laatusijoittamisen filosofia ja käsite itsessään on saatu määriteltyä, hyökätään kirjassa heti ensimmäiseen ongelmaan. Mistä tunnusmerkeistä sijoittaja voi erottaa laatuyhtiön? Kappaleessa käydään perusasioista lähtien läpi erilaisia tunnuslukuja ja ominaisuuksia, joilla sijoittaja voi arvioida yhtiön kannattavuutta, riskejä, investointien ja tuloksen laatua sekä ylipäätään sitä, onko mitään kilpailuetua olemassa.

Kilpailuedun tunnistaminen on myös se, josta itse lähden liikkeelle ja minä teen sen lähinnä tunnuslukuperusteisesti eli vertailen yhtiön kannattavuutta, turvallisuutta ja riskejä toimialan muihin kilpailijoihin. Tässä kohtaa kirja tarjosi virkistäviä näkökulmia kilpailuedun tunnistamiseen ja analysointiin myös minulle. Jos jotain konkreettista pitäisi kaivaa, niin esimerkiksi pääomaintensiivisillä aloilla myyntisaamiset/liikevaihto -suhteen kehitys oli minulle aivan uutta, mutta järkeenkäypää asiaa.

Mitkä tekijät ovat kilpailuedun taustalla?

Sijoittajan minua tietysti kiinnostaa yhtiön tulevaisuus, joten nykyisen kilpailuedun toteaminen ei vielä paljon auta – Täytyy selvittää, onko kilpailuetu kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa. Sen selvittämiseksi tulee tarttua laadulliseen analyysin ja käydä läpi sitä, miksi yhtiö on kannattavuus/riski -suhteeltaan kilpailijoita parempi.

Seuraavassa kappaleessa yhtiön kilpailuvoimaa lähdetäänkin etsimään mm. mittakaavaetujen kautta, jotka jakautuvat:

  • Sisäisiin eli toimialasta riippumattomiin mittakaavaetuihin ja ulkoisiin eli koko toimialan rakenteista johtuviin mittakaavaetuihin.
  • Paikallisuuteen perustuviin mittakaavaetuihin.
  • Jakelukanaviin perustuviin mittakaavaetuihin.
  • Teknologiaan perustuviin mittakaavaetuihin.
  • Kapeaan kohderyhmään perustuviin mittakaavaetuihin.

Kaikista eri mittakaava – eli skaalaeduista on käyty läpi vahvuuksia sekä heikkouksia ja esimerkkejä yhtiöistä, joiden kilpailuetu perustuu näihin. Teoriat erilaisista skaalaeduista on minulle suhteellisen tuttua juttua lähinnä omien sijoitusprosessien kautta, mutta kirjassa nämä on esitetty erinomaisesti sekä määritelmällisesti että konkreettisesti esimerkkien avulla. Kirjassa on myös tuotu esiin yritysten erilaisia strategioita mittakaavaetujen saavuttamiseen. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta on käyty läpi Nokia-Alcatel-lucent-fuusiota.

Myös Warren Buffettin lanseeraama vallihauta-käsite saa oman kappaleensa kirjasta, josta esimerkkeinä on käsitelty Helsingin pörssin Konetta ja Tikkurilaa.

Liiketoimintamallin analyysi

Kun kilpailuedun olemassaolo on todettu ja sen kestävyys on vahvistettu mittakaavaetujen/vallihaudan avulla, niin seuraavaksi sijoittajan on olennaista perehtyä nimenomaan yhtiön liiketoimintamallin analysointiin. Liiketoimintamalli pyrkii siis vastaamaan kysymyksiin:

  1. Kuka on asiakas?
  2. Mitä asiakas arvostaa?
  3. Miten yritys voi tuottaa asiakkaan arvostamia tuotteita/palveluita mahdollisimman tehokkaasti?

Kappaleessa pureudutaan bisneksen analysointiin aika perustasolla ja tuodaan esiin muutamia hyviä ja nykyaikaisia esimerkkejä, kuten Netflix ja Airbnb. Kappaleessa sivutaan myös brändin rakentamista ja asiakasluottamuksen synnyttämistä, joka ei ehkä varsinaisesti ole tämän kirjan keskeisiä teemoja. Näihin liittyen suosittelenkin ennemmin tutustumaan esimerkiksi henkilöön nimeltä Gary Vaynerchuk.

Tilinpäätös – ja tunnuslukuanalyysi

Yrityksen kannattavuuden, riskien ja tuloksen laadun analysoinnin kannalta ei ole muuta keinoa, kuin pureutua syvälle yhtiön tilinpäätöksiin ja turvautua tunnuslukuanalyysiin. Näitä aiheita kirja sivuaa aika lyhyesti käyden läpi perusasioita sekä sitten tietysti laatuyhtiösijoittajan kannalta olennaisia asioita. Nämä aiheet pitäisi olla ihan jokaiselle sijoittajalle kuitenkin peruskauraa, joten jos niihin ei ole vielä törmännyt, tarjoaa kirja oivan pohjatiedon tähän.

Jos tilinpäätökseen ja tunnuslukuanalyysiin sekä yritysrahoitukseen yleensäkin haluaa pureutua hieman syvemmin, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan sellaiseen teokseen nimeltä Yritysrahoitus. Kyseinen teos sisältää erittäin kattavasti kaikki yritysrahoituksen perusteoriat ja minun tietääkseni kirjaa käytetään myös oppikirjana kauppakorkean rahoituksen kursseilla.

Arvonmääritys

Olipa yhtiö kuinka laadukas tahansa, niin kaikelle on hintansa, eikä rationaalinen sijoittaja maksa maailman parhaastakaan yrityksestä liian kovaa hintaa. Laatugurussa arvonmääritystä on lähestytty aloittajaystävällisesti erilaisten multippelien eli hinnoittelukertoimien avulla. Näitä ovat esimerkiksi P/S-, P/B-, P/E- ja EV/EBITDA -kertoimet. Minun mielestäni kirja tarjoaa näihin paljon syvällisemmän näkökulman, kuin mitä esimerkiksi internetin tietopankit/blogit yleensä tarjoavat.

Ennen kaikkea mielenkiintoinen esille tuotu juttu kirjassa on arvonmäärityksen osalta erilaiset verrokkimenetelmät ja esimerkiksi matriisitekniikat, joilla voidaan vertailla erilaisten yhtiöiden arvostustasoja keskenään. Näiden pohjalta voidaan vasta todella miettiä, onko yhtiö pörssissä mahdollisesti ali – tai yliarvostettu.

Se, mitä olisin arvonmäärityksestä enemmän toivonut, olisi esimerkiksi erilaisten kassavirtamallien selitys, mutta toisaalta mm. Random Walker on tehnyt tästä jo erinomaisen blogikirjoituksen.

Jäin myös ihmettelemään, miksei osinkoja käsitelty sen enempää. Kirja jättää jonkinlaisen mustan aukon tässä kohtaa ja saa sijoittajan helposti luulemaan, että osingoilla olisi jokin erityinen merkitys. Näin ei kuitenkaan ole, kuten Random Walker on itsekin blogissaan esittänyt.

Osinkojen merkitystä eri tilanteissa on toki hyvin avattu, mutta hieman syvällisempi pohdinta jää nyt kyllä lukijalle itselleen kaivettavaksi. Olisin siis toivonut hieman parempaa avausta osakkeen kokonaistuotto-teoriasta ja yleensäkin osinkojen merkityksestä sijoittajan kokonaisvarallisuuden kasvuun – Onhan omistamisen tarkoitus nimenomaan varallisuuden kasvattaminen. Suosittelen siis tutustumaan Random Walkerin kirjoitukseen Osinkojen todellinen rooli varallisuuden kasvattamisessa.

Kasvun merkitys

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysten kasvun lähteitä ja erilaisia laajentumisstrategioita kasvun saamiseksi. Tässäkin aiheessa kirja jatkaa jo ennestään perusteellista ja analyyttistä otetta. Kaiken informaation seasta esille tuodaan hyvin nimenomaan laatuyhtiösijoittajan kannalta olennaiset pointin. Tässä kohtaa sivutaan myös kasvun merkitystä arvonmäärityksessä sekä lopussa tuodaan esiin monta hyvää esimerkkiä, miten laatusijoittajan kannattaa ottaa kasvu huomioon.

Jos kuitenkin haluaa perehtyä yhtiöiden kasvun merkitykseen ja varsinaiseen kasvuyhtiösijoittamiseen syvällisemmin, niin suosittelen tutustumaan Henri A Blomsterin kirjaan Kasvusijoittajan osakestrategiat.

Sijoitusprosessi, salkunhoito ja sattuman merkitys

Kirjassa tuodaan konkreettisesti esille, miten laatusijoittajan sijoitusprosessi etenee vaiheesta toiseen ja edelleen vielä omistajaksi ryhtymisen jälkeen. Myös sattuman merkitys tuodaan hyvin esille, sillä onhan menestyksekäs sijoittaminen loppujen lopuksi vain positiivisen odotusarvon metsästystä. Lyhyellä aikavälillä huono sijoitusstrategia (eli negatiivisen odotusarvon strategia) voi hyvällä tuurilla tuottaa isojakin voittoja. Myös hyvä sijoitusstrategia (eli positiivisen odotusarvon strategia) voi tuottaa huonolla tuurilla suuria tappiota lyhyessä juoksussa. Kuitenkin pitkässä juoksussa useiden toistojen todennäköisyydet kääntyvät puolellesi.

Toki positiivisenkaan odotusarvon strategia ei välttämättä tuota hyvää lopputulosta, jos salkunhoito kokonaisuudessaan on pielessä. Tällä tarkoitan siis sitä, että 95 % “osumatarkkuudellakin” voi tapahtua lukuisia sattumia peräkkäin, joissa lopputulos on huonon tuurin takia voimakkaasti tappiollinen. Jos siis panostat vain muutamaan yhtiöön merkittävän osan rahoistasi ja tällainen poikkeuksellinen tappioputki tapahtuu, ajaudut vararikkoon hyvin nopeasti.

Näin voi käydä myös siten, että yksittäisen osakkeen kurssi kohoaa niin voimakkaasti, että osakkeen painoarvo koko salkusta nousee vaikkapa 50 %:iin. Nyt jos yksittäinen “Musta joutsen” -tapahtuma saa kyseisen yhtiön osakekurssin romahtamaan, kärsii koko salkku merkittäviä tappioita. Tätä varten kirjassa tarjotaan vaihtoehdoksi salkun tasapainottamista ostamalla lisää pienemmän painon osakkeita joko osingoilla tai uudella säästetyllä pääomalla. Myös osakkeiden myynti on yksi vaihtoehto, mutta tässä kohtaa verotappiot saattavat syödä suuren osan tasapainottamisen hyödyistä.

Itse olisin tässä kohtaa myös tuonut esiin erilaiset optiostrategiat salkun suojaamiseksi. Varsinkin nykyisessä tilanteessa, jossa on hyvä pitää suurta käteispainoa, on paljon viisampaa tasapainottaa suuria positioita optioilla, kuin tuhlaamalla käteistä osakkeiden ostoon. Esimerkiksi yleisimmät covered call -ja protective put -strategiat olisi voinut tuoda esiin.

Lopuksi

Kokonaisuudessaan laatuguru on erinomainen sijoituskirja sekä aloitteleville että kokeneemmille sijoittajille. Kirjassa on joitain puutteita, mutta niistä huolimatta kirja tarjoaa erittäin hyvän pohjan laatuyhtiösijoittamiseen. Kirjan lopussa on myös kattava lähdeluettelo, josta löytyy paljon mielenkiintoista luettavaa kirjan jatkoksi.

Kirja löytyy siis edelleen Adlibrikselta tai jos haluat säästää rahaa ja hommata E-kirjan, niin siinä tapauksessa osoite on Elisa Kirja.

Minun silmissäni Laatuguru nousee suomenkielisessä sijoituskirjallisuudessa aivan kärkisijoille. Jos yleistä sijoitusalan teosta haluaa hakea, niin Sijoita kuin guru on ehdottomasti parempaa tavaraa.

Kuten aina, hyvät kirjat herättää paljon pohdintaa ja ajatuksia. Tämänkin kirjan pohjalta sain paljon hyviä ideoita ja aiheita uusille blogikirjoituksille. Oman blogin osalta pyrin jatkossa tuottamaan yhä enemmän tietoa nimenomaan laatuyhtiösijoittamisesta sekä erilaisista erikoistilanteista. Tavallinen sijoitushömppä on ainakin tämän blogin osalta koluttu puhki.

Etsitkö hyvää luettavaa? Kokoan parhaat lukemani sijoituskirjat Kirjavinkit-sivulleni

Artikkelin linkeistä osa on affiliate-linkkejä, mikä tarkoittaa sitä, että saan pienen komission niiden kautta tehdyistä tuotetilauksista tai muista suorituksista. En kuitenkaan koskaan suosittele mitään tuotetta tai palvelua vain tuon pienen komission takia, vaan siksi, että koen kyseisen tuotteen/palvelun itse hyödylliseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *