Osakemarkkinoiden hintaliikkeiden ennustaminen ja SalkunRakentajan Kurssiraketti-kisa

SalkunRakentaja on laittanut pystyyn Kurssiraketti-kilpailun. Kilpailun ideana on huhtikuun aikana veikata Helsingin pörssin toukokuun kovinta kurssinousijaa. Kisaan osallistuminen on ilmaista ja pääpalkintona on 300 euron SuperLahjakortti (käy yli 100 liikkeeseen), joten en näe mitään syytäkään olla osallistumatta. Sitä paitsi, kun monta vuotta harrastaa kärsivällistä ja “tylsää” sijoittamista, niin jossain vaiheessa alkaa pieni spekuloinnin peikko tehdä heräämistään. Nyt on mahdollisuus tehdä niin spekulatiivisia “sijoituspäätöksiä” kuin haluaa ja vieläpä ilman riskiä!

Kisaan osallistuminen tapahtuu liittymällä SalkunRakentaja-foorumin jäseneksi ja siellä edelleen liittymällä Sijoituskisa-ryhmään (linkin takaa löydät tarkemmat ohjeet). Sen jälkeen laitat ryhmään huhtikuun aikana (viimeistään 30.4 mennessä) veikkauksesi Helsingin pörssin toukokuun kurssiraketista. Mukaan tulee laittaa myös arvio kurssinousun määrästä prosentteina ja perustelut valinnalle. SalkunRakentaja-foorumilta löydät myös minut ja lukuisia muita taloudesta ja sijoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä ja blogeja. Foorumi rakentuu SalkunRakentaja-sivuston ympärille, joka on yksi suomen laadukkaimmista talous – ja sijoitusaiheisista medioista sisältäen ajankohtaisia uutisia, analyyseja, markkinakatsauksia ja muita artikkeleita.

Kurssiraketti -teemaan liittyen pohdimme tässä artikkelissa osakemarkkinoiden hintaliikkeiden ennustamista ja sitä, voiko erilaisilla ennustemailleilla ylipäätään tehdä ylituottoa vertailuindeksiin nähden. Lopuksi käyn läpi omaa strategiaani Kurssiraketti -kilpailuun liittyen tässä kirjoituksessa esittämieni ajatusten pohjalta.

Voiko osakemarkkinoiden hintaliikkeitä ennustaa luotettavasti?

Kysymys on erittäin hankala ja vastaus riippuu oikeastaan kysymyksen tarkemmasta asettelusta. Onko tarkoituksemme ennustaa hintaliikkeiden suuntaa vai ainoastaan tulevaisuuden hintamuutosten laajuutta eli volatiliteettiä? Edelleen pitäisi määritellä, kuinka täsmällistä ajoitusta ennusteeseen sisältyy. Jos asiaa mietitään vielä sijoittajan kannalta, niin tärkeä kysymys on se,  onko hintaliikkeitä ennustamalla mahdollista saada kulujen ja verojen jälkeen ylituottoa tai tuottoa ylipäätään.

Lyhyt vastaukseni kysymykseen on se, että käyttämällä pelkästään yleisesti tunnettuja teknisen analyysin menetelmiä, ei voi ennustaa ja ajoittaa hintaliikkeitä siten, että saavuttaisi ylituottoa vertailuindeksiin nähden. Yhdistelemällä teknisen analyysin ja tunnuslukuanalyysin menetelmiä keskenään, voi olla mahdollista saavuttaa ylituottoa. Tällaisista multifaktoristrategioista on jonkin verran tutkimustietoa, mutta paljon kysymyksiä on auki sen suhteen, kuinka kestävällä pohjalla tällaisten strategioiden tarjoama ylituotto on pitkässä juoksussa.

Sen sijaan volatiliteettia voi joissain määrin ennustaa luotettavasti jo pelkästään järkeä käyttämällä, mutta myös erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Volatiliteetti näyttää korreloivan peräkkäisten ajanjaksojen suhteen: Jos edellisenä päivänä on tapahtunut isoja liikkeitä, on tilastollisesti hyvin todennäköistä, että myös tänään tapahtuu isoja liikkeitä. Volatiliteetillä on myös tapana keskiarvoistua eli jos volatiliteetti on lyhyen aikaa poikkeavan matala, voidaan sen olettaa palautuvan keskiarvoonsa tulevaisuudessa. Näiden mallien ongelma on tietysti se, että suunnan ennustaminen on jo paljon vaikeampaa. Aiheesta on hyvin paljon tutkimustietoa ja esimerkiksi matemaatikko Benoit Mandelbrot on käsitellyt aihetta kirjassaan Huonosti käyttäytyvät osakkeet. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Jos englannin kieli sujuu, niin kirja löytyy puolet halvemmalla Amzonista: The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward

Voiko volatiliteettia ennustamalla saada tuottoa?

Mitä tulee Kurssiraketti-kisaan, eroaa tilanne huomattavasti oikealla rahalla sijoittamisesta. Menemme tähän asiaan aivan pian, mutta sitä ennen haluan käydä läpi, voiko oikealla rahalla sijoittaessa saavuttaa tuottoa pelkästään volatiliteettia ennustamalla.

Väittäisin, että osakesijoittajalle pelkän volatiliteetin ennustaminen ei tuo kovinkaan paljon hyötyä. Minun henkilökohtainen mielipide on se, että hintaliikkeiden spekulointi osakkeilla, perustuipa se sitten fundamenttianalyysiin tai taivaankappaleiden asentoihin, ei ole kannattavaa. Suoria osakesijoituksia kannattaa tehdä vain jos uskoo yhtiön liiketoimintaan tietyllä tähtäimellä, oli se sitten muutaman vuoden tai kymmenien vuosien mittainen. Osakkeet ovat lähtökohtaisesti omistamista varten.

Sen sijaan optiot ovat erinomainen työkalu jos haluaa spekuloida lyhyen aikavälin hintamuutoksilla. Olen käynyt läpi optioiden perusperiaatteita kirjoituksessa Sijoitussalkun vakuuttaminen optioilla. Myös sijoitusfilosofia-valikosta löytyy kohta erikoistilanteet, jossa olen käsitellyt käyttämiäni optiostrategioita.  

Optiot sopivat lyhyen aikavälin spekulointiin osakkeita paremmin

Jos voimme luotettavasti ennustaa tulevaisuuden volatiliteettia, voi optioilla saavuttaa erittäin hyvää tuottoa. Sanotaan, että yhtiö on ajautunut tilanteeseen, jossa vaihtoehdot ovat joko konkurssi tai yksittäinen pelastava tapahtuma, joka tulee nostamaan osakekurssia voimakkaasti. Kävi miten kävi, pystymme joka tapauksessa erittäin luotettavasti sanomaan, että tulevaisuuden volatiliteetti tulee olemaan erittäin korkea. Voimme myös joissain määrin arvioida todennäköisyyksiä. Otetaan yksinkertainen esimerkki, että konkurssin todennäköisyys on 70 %, jolloin kurssi menee tietysti nollaan. Vastaavasti on 30 % todennäköisyys, että yhtiö kokee pelastuksen ja osakekurssi nousee vähintään 40 %. Jos tekisimme tällaisessa tilanteessa osakesijoituksen, on sijoituksen odotusarvo selvästi negatiivinen. Voimakkaasti out-of-the-money tilassa olevalle osto-optiolle tilanne ei välttämättä olekaan samanlainen: Jos osakekurssi menee nollaan, häviämme vain option hinnan, joka on hyvin pieni johtuen kaukaisesta toteutushinnasta. Jos taas pelastus tapahtuu, option arvo nousee moninkertaisesti verrattuna osakkeen arvoon.

Toki tähän väliin täytyy mainita, että optioiden hinnoittelu on yleensä hyvinkin tehokasta varsinkin isompien yhtiöiden kohdalla. Selvää positiivista odotusarvoa ilman epävarmuutta on siis mahdotonta löytää oikeastaan yhtään mistään. Optioiden hinnoittelussa otetaan huomioon volatiliteetti, joten tässä mielessä etua voi saada ainoastaan ennustamalla tulevaa volatiliteettia markkinoita paremmin. Myös vaihtoehtojen todennäköisyyksien arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuutta, joten sijoittajalla tulee olla jonkinlaista informaatioetua markkinoihin nähden saavuttaakseen positiivista odotusarvoa.

Mikä on strategiani Kurssiraketti-kilpailuun?

Kannattaa huomata, että tässä kisassa vain voitolla on merkitystä. Jos et ole voittaja, sillä ei ole mitään merkitystä kuinka paljon kurssi laskee, koska tarkoitus ei ole välttää tappioita vaan voittaa. Kellyn kaavat ja odotusarvot kannattaa siis unohtaa heti alkuun, koska emme voi hävitä mitään.

Tarkoitukseni on siis löytää osake, jolle tulevaisuuden volatiliteetti voidaan ennustaa suureksi. Käytännössä tulisi löytää yhtiö, jonka osakekurssi on ollut viime aikoina reilussa laskussa ja volatiliteetti korkea. Jos tällaisen syöksykierteessä olevan osakkeen kurssi kääntyykin ylös esimerkiksi positiivisesta uutisesta tai ison sijoittajan astuessa ostolaidalle, saattaa rekyyli ylöspäin olla erittäin voimakas. Varsinkin jos osake on voimakkaasti lyhyeksimyyty (shortattu), voi kurssikäänne vahvistaa itseään, koska shorttaajat joutuvat sulkemaan positioitaan tappioiden välttämiseksi. Tämä aiheuttaa lisää ostopainetta, jonka ääriesimerkkinä on short squeeze eli tilanne, jossa shorttaajat ovat pakotettuja ostamaan osakkeet takaisin lainattujen osakkeiden palauttamiseksi. Toki Helsingin pörssissä todellinen short squeeze taitaa olla aika harvinainen ilmiö, mutta lyhyeksimyyjien merkitystä voimakkaissa kurssikäänteissä ei silti kannata unohtaa.

Teknisen analyysin työkalut

Nyt vain etsimme yhtiötä, jonka osakekurssi on sukeltanut ja historiallinen volatiliteetti on korkea. Osaketta on myös lyhyeksi myyty vaihtovoluumeihin nähden merkittävästi. Volatiliteettia tulkitsen lähinnä bollingerin nauhojen avulla. Bollingerin nauhat kuvaavat vaihteluväliä, jossa osakkeen kurssi on 95 % todennäköisyydellä, kun kurssin oletetaan noudattavan normaalijakaumaa. Huomaa, että tämä oletus on virheellinen, sillä todellisuudessa jakauman hännät ovat paksut eli jakauma ei ole suinkaan normaali, vaan muistuttaa enemmänkin cauchy-jakaumaa. Bollingerin nauhat ovat kuitenkin riittävän tarkka malli tähän tilanteeseen.

Bollingerin nauhoja voi tulkita monella tapaa. Se mitä minä haen, on korkea historiallinen volatiliteetti (nauhat ovat olleet leveät) ja sen jälkeen lyhytkestoinen matalan volatiliteetin ajanjakso (nauhat kaventuvat). Koska hintakäytöksellä on tapana keskiarvoistua (mean reversion), niin voidaan tehdä oletus, että volatiliteetti palaa takaisin keskiarvoonsa ja bollingerin nauhat levenevät lyhyen tilastollisesti epänormaalin ajanjakson jälkeen. Toki emme edellenkään voi ennustaa hintamuutoksen suuntaa tai kovin tarkasti ajoittaa milloin mean-reversio alkaa tapahtua, mutta onneksi tässä kilpailussa ei voi hävitä rahaa.

Jotta veikkauksesta saataisiin hieman “valistuneempi” otan mukaan myös muutaman teknisen indikaattorin, jotka indikoivat ylimyyntiä. Ylimyynnillä tarkoitan tässä yhteydessä osaketta, jonka suhteellinen voimaindeksi eli RSI (Relative Strenght Index) on alle 30 (ylimyydyn raja-arvo) ja Money Flow indeksi (MFI) on alle 20. RSI saadaan jakamalla nousupäivien nousujen summa laskupäivien laskujen summalla. MFI on RSI:n vaihtovoluumeilla painotettu keskiarvo.

Näillä kriteereillä lähden poimimaan muutamia vaihtoehtoja ja lopullisen valinnan teen huhtikuun lopussa sen perusteella, mikä näyttää sopivimmalta vaihtoehdolta siinä tilanteessa. Esimerkiksi YIT näyttäisi lyhykesimyyntitilastojen, volatiliteetti-kriteerin ja menneen kurssilaskun valossa hyvältä kohteelta, mutta toisaalta ei aivan täytä kriteerejä esimerkiksi RSI:n ja MFI:n osalta. Toki Helsingin pörssin osalta joistain kriteereistä on pakko joustaa, koska vaihtoehtoja ei ole kovin paljon tarjolla. Seuraan kuitenkin muutamaa yhtiötä ja tulen päivittämään lopullisen päätöksen ja analyysin sekä tänne että tietysti SalkunRakentajan sijoituskisa-ryhmään.

Käykäähän siis osallistumassa kisaan ja kertokaa toki jos tämänkertaisessa ajatuksenjuoksussani on jotain todella pahasti vialla. Kannattaa myös käydä osallistumassa alla näkyvän Hotels.comin arvontaan, jossa voi voittaa matkan Cardiffissa pelattavaan Mestarien liigan loppuotteluun. Tässä arvonnassa ei tarvitse edes veikata mitään.

2 ajatusta aiheesta “Osakemarkkinoiden hintaliikkeiden ennustaminen ja SalkunRakentajan Kurssiraketti-kisa”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *