Korkeatuottoinen.fi – Katsaus 7 %:n osinkotuottoon ja Q&A-osio

Olen kirjoittanut korkeatuottoinen.fi -palvelusta jo useampaan otteeseen, viimeksi joulukuussa kirjoituksella Korkeatuottoinen.fi –  8 %:n vakaa osinkotuotto sijoituksellesi – katsaus nykyhetkeenViimeisen vajaan puolen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon, joten tähän väliin on hyvä tehdä hieman päivitystä nykytilanteesta. Käyn ensin lyhyesti läpi Korkeatuottoinen.fi -palvelun perusidean niille, joille se ei jo aikaisemmin ole tuttu. Sen jälkeen käyn läpi viimeisiä taloustietoja ja lopuksi on luvassa Q&A -osio, jossa Lainasto Oy vastaa muutamiin sijoittajan kannalta olennaisiin kysymyksiin. 

Mistä on kyse?

Korkeatuottoinen.fi tarjoaa siis mahdollisuuden tehdä osakesijoituksen Lainasto Oy:n C-sarjan etuoikeutettuihin osakkeisiin. Näille osakkeille maksetaan 7 %:n vuotuista osinkotuottoa, joka tilitetään joka kuukausi. Vuotuinen osinkotuotto jaetaan jokaiselle kuukaudelle eli kuukaudessa maksettava osinko on siis 0,583%. Päästäksesi 7 %:n osinkotuottoon, täytyy osakkeita omistaa ensin 6 kuukautta. Sitä ennen osinkotuotto menee seuraavasti:

 • Ensimmäiseltä 3 kuukaudelta osinkotuotto on 3 % p.a
 • Aikavälillä 3-6 kuukautta osinkotuotto on 5 % p.a
 • Kun 6 kuukautta on kulunut osinkotuotto on 7 % p.a. Sen lisäksi korkeampi osinkotuotto huomioidaan takautuvasti, eli ensimmäiseltä 6 kuukaudelta ns. vajaaksi jäänyt tuotto korvataan kertaeränä heti 6 kuukauden jälkeen, jotta 7 %:n osinkotuotto täytyy myös ensimmäiseltä 6 kuukaudelta. Osinkotuotto on siis myös ensimmäiseltä vuodelta 7 %.

Lainasto Oy on siis vuodesta 2011 toiminut rahoitusyhtiö, jonka palveluihin kuuluvat kuluttajaluotot ja yritysrahoituspalvelut. Korkeatuottoinen.fi –palvelun kautta kerätyt sijoitukset käytetään luotonantovolyymin kasvattamiseen. Sijoituksen tekemiseen ei liity mitään kuluja tai avausmaksuja. Sijoituksen voi myös lopettaa koska tahansa ilman kuluja, jolloin Lainasto Oy lunastaa sijoituksen takaisin 14 päivän kuluessa lunastusilmoituksesta. Minimisijoitus on 500 euroa eli vuodessa tälle maksettava osinkotuotto ennen veroja olisi 35 euroa.

Koska kyseessä on listaamaton yhtiö, osingosta 75 % on verovapaata ja 25 % veronalaista tuloa. Pääomatuloa maksetaan siis 30 % tuosta 25 %:n osuudesta 150 000 euron rajaan asti. Kokonaisuudessaan vero on 7,5 % osingosta. Näin ollen 500 euron sijoitukselle vuotuinen osinkotuotto on verojen jälkeen 32,38 euroa. Tähän väliin haluan muistuttaa, että kyseessä on osakesijoitus, joka ei ole talletussuojattu tai pääomaturvattu. Osinkoa maksetaan osakeyhtiölain puitteissa.

Korkeatuottoinen.fi tarjoaa rahoillesi vakaan 7 %:n osinkotuoton

Onko 7 %:n osinkotuotto vakaalla pohjalla?

Tähän kysymykseen löytyy vastaus seuraavalla tavalla

 • Katsotaan paljonko Korkeatuottoinen.fi -palveluun on tehty sijoituksia ja lasketaan siitä teoreettinen maksimiosingon määrä.
 • Katsotaan kuinka paljon Lainasto Oy tekee tällä hetkellä liikevaihtoa ja tarkemmin liikevoittoa, sekä mikä on ollut näiden kasvu viimeisinä vuosina.
 • Katsotaan kuinka paljon Lainasto Oy:llä on velkaa ja varoja (säilytetty tulos).

Lainasto Oy:n viimeisin talousraportti on tammikuulta. Silloin B-osakkeita on ollut merkittynä 17,96 miljoonalla eurolla eli tästä laskettu teoreettinen maksimiosinko (8% summasta) on 1,437 miljoonaa euroa. Todellisuudessa osinkoina maksettava summa ei ole näin korkea, koska kaikkia sijoituksia ei ole suinkaan tehty samaan aikaan ja näin ollen kaikki osakkeet eivät vielä kerrytä tuota 8 %:n osinkoa.

Yhtiön tilikausi oli aiemmin määritelty 1.6 – 31.5, mutta se on vastikään muutettu normaaliksi ajanjaksolle 1.1-31.12. Näin ollen Viimeisin 7 kk:n mittainen tilikausi on ajalta 1.6.2016-31.12.2016. Tältä tilikaudelta liikevoitto verojen jälkeen on 980 343 euroa. Kasvua vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon on tullut huikeat 45,8 %. Kyseinen lukema antaa tietysti vasta käsityksen vuoden loppupuoliskon tuloksesta. Tyypillisesti Lainasto Oy:n tulos on ollut parempi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi viime vuonna aikavälillä 1.1.2016-31.5.2016 liikevoitto verojen jälken oli 1,033 miljoonaa euroa. Jos otamme konservatiivisen nollakasvun oletuksen, on tämän vuoden liikevoitto verojen jälkeen noin 2 miljoonaa euroa. Jos kasvutahti jatkuu samanlaisena, liikevoitto verojen jälkeen olisi yli 3 miljoonaa euroa. Alla on esitetty yhtiön liikevaihdon kasvu viimeisen kahden vuoden ajalta:

31.12.2016 yhtiöllä oli pitkäaikaista velkaa 1,7 miljoonaa euroa ja muuta lainaa rahoituslaitoksilta 37 000 euroa. Velkataakka vaikuttaa hyvin siedettävältä liikevoittoon ja yhtiön omaan pääomaan nähden.

Edellisiltä tilikausilta säilytetty liikevoitto oli 31.12.2016 taseen mukaan 1,4093 miljoonaa euroa. Kassa vaikuttaa siis erittäin vahvalta.

Näillä oletuksilla osinkotuotto on hyvällä pohjalla, kun katsotaan viimeisintä dataa tehdyistä sijoituksista. Vaikka tekisi erittäin konservatiivisen nollakasvun olettamuksen ja arvioisi yhtiön lainojen korot kuinka yläkanttiin tahansa, pystyy Lainasto Oy kattamaan sekä osingon maksun että lainojen korot ja mahdolliset lyhennykset. Jos mitään dramaattista ei tapahdu, niin Lainasto Oy:lla on erinomainen kapasiteetti maksaa kaikki osingot ja ylläpitää likviditeettiä sijoitusten takaisinlunastuksia varten. Lisää tietoa yhtiön talousluvuista ja talousraporteista löytyy osoitteesta Korkeatuottoinen.fi.

Mitä riskejä sijoitukseen liittyy?

Painotan edelleen vahvasti, että kyseessä on osakesijoitus. Koska kyseessä on listaamaton yhtiö, osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain 2. luvun 1§ määritelmän mukaisia arvopapereita johtuen siitä, että ne eivät ole samalla tapaa vaihdantakelpoisia kuin vaikkapa pörssiyhtiöiden osakkeet. Tällaiseen toimintaan liittyy aina riskejä, sekä varsinaisen liiketoiminnan että sijoittajien osalta. Korkeatuottoinen.fi sivuilla on erittäin hyvin listattu näitä riskejä, joten suosittelen tutustumaan niihin tarkemmin.

Lyhyesti suurimmat riskit liittyvät tietysti yhtiön liiketoimintaan. Jos liiketoiminta heikkenee merkittävästi, ei yhtiöllä välttämättä ole kykyä maksaa sijoittajille osinkoa ja pahimmassa skenaariossa koko sijoitetun pääoman voi menettää. Muut riskit liittyvät esimerkiksi sijoitusten takaisinlunastamiseen. Jos samaan aikaan suuri joukko sijoittajia haluaa lunastaa sijoituksensa takaisin, saattaa likviditeetti loppua, eikä kaikkia lunastuksia pystytä toteuttamaan. Tämä voi myös vaikeuttaa yhtiön liiketoimintaa. Tähän huoleen saamme myös Lainasto Oy:n oman vastauksen seuraavassa osiossa

Korkeatuottoinen.fi tarjoaa rahoillesi vakaan 7 %:n osinkotuoton

Lainasto Oy vastaa kysymyksiin lakimuutoksista ja riskien hallinnasta

Keskustelua on käyty paljon mahdollisista lakimuutoksista, joita tälle vuodelle on odotettu. On puhuttu lakimuutoksista liittyen eri kokoluokan lainojen korkokaton muutoksiin ja siihen, miten lakimuutokset tulevat vaikuttamaan luotonantotoimintaa harrastaviin yhtiöihin. Myös sijoitusten huoli yhtiön kyvystä lunastaa sijoituksia takaisin, on noussut monessa keskustelussa esiin. Esitinkin näihin huoliin liittyen kysymyksiä Lainasto Oy:lle ja sain kysymyksiini vastauksia.

“Olen käsittänyt, että jonkinlaista lakimuutosta on tulossa kulutusluottoihin liittyen. Minua kiinnostaisi tarkemmin tietää, miten tämä vaikuttaa Lainasto Oy:n liiketoimintaan?”

Lainasto Oy:n vastaus: “Pikalainojen korkokatto on tosiaan laajenemassa koskemaan myös isompia lainoja. Korkokaton taso on vielä arvoitus, mutta olemme varautuneet valiokunnan keskusteluissa esiintyneeseen 30 % korkokattoon yli 2000 euron lainoille. Lakimuutos tulee siten vaikuttamaan tämän hetkisen lainavalikoimamme isoimpiin lainatuotteisiin. Yrityslainoihin ja pienempiin lainoihin lakimuutoksella ei tule olemaan vaikutusta.

Ymmärrän oikein hyvin, että haluat selvittää tarkasti sijoituksemme riskit ja tulevaisuudennäkymät. Olemme varautuneet lakimuutokseen kehittämällä uusia rahoitustuotteita, jotka tulemme esittelemään viimeistään lakimuutoksen koittaessa. Tällä hetkellä meille oleellisinta on maksimoida tuottotaso nykyisillä lainatuotteilla, mutta kasvattamatta riskejä.

Laajentuva korkosäätely itsessään ei tee kuluttajaluototuksesta kannattamatonta, mikä näkyy jo siinä, että meillä ja kaikilla kilpailijoillamme on korkokaton alla olevia luottotuotteita, jotka ovat tuottavia.”

“Toinen asia, minkä olen huomannut on se, että palveluun tehtyjen sijoitusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Nyt jos tulisi jokin yllättävä lakimuutos, joka merkittävästi heikentää teidän liiketoimintaa, niin onko todennäköistä, että sijoitusten takaisinlunastuksia ei pystytä tekemään?”

Lainasto Oy:n vastaus: “Lainaston osingonmaksukykyyn tai edellytyksiin lunastaa sijoituksia lakimuutos ei suoranaisesti vaikuta, mutta lakimuutoksen tuoma epävarmuus sijoittajien keskuudessa on tietenkin aiheellinen huolenaihe. Olemme aina pyrkineet lieventämään sijoittajien huolia avoimella, selkeällä ja ajantasaisella raportoinnilla sekä viestinnällä. Sitoudumme lunastamaan alle 100 000 euron sijoitukset takaisin 14 päivän kuluessa lunastuspyynnöstä ja tämä sitoumus pitää, vaikka saisimme lyhyessä ajassa paljon lunastuspyyntöjä.

Lainasto on myös lakimuutosten jälkeen taloudellisesti menestyvä yritys, jolla on vahva kassavirta. Siten sijoitusten lunastusaika antaa meille hyvin aikaa uudelleen järjestellä rahoitustamme.

Tämänkaltaisiin likviditeettiriskeihin varautuminen on toiminnassamme muutenkin arkipäivää, koska riskit voivat konkretisoitua myös saadessamme lyhyessä ajassa paljon lainahakemuksia. Tällaisessa tilanteessa likviditeettiongelma ratkaistaan ensisijaisesti konsernin sisäistä rahoitusta ja vieraan pääoman ehtoista lainoitusta lisäämällä. Tämä on ensisijainen keino myös silloin, jos riski sijoitusten äkillisistä ja nopeasti kasvavista lunastuspyynnöistä tulee realisoitumaan. Tämän lisäksi meillä on myös mahdollisuus kontrolloida luottojen kysyntää ja käteisvarojamme säätämällä markkinointipanostuksia.

Kaiken kaikkiaan olemme varautuneet lakimuutoksen luomiin riskitekijöihin erittäin hyvin. Lisäksi olemme nykyään osa vakavaraista GF Money -konsernia, minkä ansiosta olemme lakimuutoksen koittaessa monia kilpailijoitamme paremmassa asemassa. Siten voimme ottaa lakimuutoksen vastaan luottavaisin mielin.”

Lopuksi

Ainakin itse olen tyytyväinen Lainasto Oy:n esittämiin vastauksiin. Toki jokaisen sijoittajan tulee itse punnita onko riski-tuotto-suhde itselle sopiva ja tehdä myös sijoituspäätös itse. 7 %:n osinkotuotto vaikuttaa nykyisessä matalien korkojen ja korkeiden osakemarkkinoiden arvostustasojen ympäristössä houkuttelevalta. Lainasto Oy:n talous on vahvassa kunnossa ja vaikuttaa myös siltä, että tuleviin lakimuutoksiin on varauduttu huolella. Riskit ovat tietysti aina olemassa, mutta yhtiön riskien hallinta vaikuttaa olevan ainakin toistaiseksi hyvällä tasolla. Seuraan edelleen tilannetta ja teen asiasta uusia päivityksiä tasaiseen tahtiin.

Omalla kohdallani kaikki on toiminut hienosti. Tein viime syksynä yritykseni nimiin muutaman sijoituksen. Osinkotuotot on maksettu ajallaan. Olen myös jonkin verran tehnyt lunastuksia ja kaikki sijoitusten takaisinlunastukset lunastukset on tähän mennessä toteutettu jopa viikon sisällä lunastuspyynnöstä.

Korkeatuottoinen.fi tarjoaa rahoillesi vakaan 7 %:n osinkotuoton

Kirjoitus ei sisällä minkäänlaista sijoitusneuvontaa eikä osto – tai myyntisuosituksia. Blogin lukijan tulee tutustua blogin vastuuvapauslausekkeeseen. Kirjoitus sisältää affiliate-mainontaa. 

2 ajatusta aiheesta “Korkeatuottoinen.fi – Katsaus 7 %:n osinkotuottoon ja Q&A-osio”

 1. Olen minäkin joskus tuota harkinnut. Palvelu toimisi mielestäni paremmin jos ei olisi minimisijoitusta. Eli aina kun saisi korkoa niin se taas sijoitettaisiin uudelleen automaattisesti. Nyt on tylsää kun joutuu keräämään sen 500€ ennen kuin pystyy taas sijoittamaan. Silti vaikuttaa ihan hyvältä palvelulta, varsinkin verojen osalta.

  1. Tuo on hyvä pointti. Aika isohko on tuo minimisijoituksen raja tavallisen kokoluokan sijoittajalle. Tämä on vain arvailua, mutta olettaisin että syynä minimisijoituksen noin korkealle rajalle taitaa ilmeisesti olla se, että muuten transaktioita tulisi liikaa, joka tietää lisää kustannuksia.

   Verotuksessa tämä ainakin päihittää monet perinteisemmät rahastot ym.

   Toki riskejä täytyy aina punnita, kun on listaamattomasta yhtiöstä kyse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *