PepsiCo -Laatuyhtiö, hinta arvelluttava.

PepsiCo, yhtiö joka tuskin esittelyjä kaipaa. Kyseessä on siis maailman 3. suurin elintarvikealan yritys. Yhtiön lippulaiva on varmasti kaikkien tuntema Pepsi-cola. Juomaa on valmistettu  vuodesta 1898 asti ja se on myöhemmin saanut  rinnalleen myös muita tuotteita kuten Pepsi Max ja uusin Pepsi Next. Pyrin tässä kirjoituksessa tarkastelemaan yhtiön liiketoimintaa perusteellisesti.

Brändiportfolio

  PepsiCo on erinomainen esimerkki yhtiöstä, jonka kilpailuetu rakentuu pitkälti juuri vahvaan brändiportfolioon. Yhtiön brändiportfolioon kuuluu Pepsin lisäksi mm. seuraavanlaisia tuotemerkkejä:
  1. Gatorade. Urheilumaailmasta tuttu juoma, jota on valmistettu 1960-luvulta lähtien ja sitä myydään yli 80 maassa. Gatorade toimii yhteistyössä monien maailman seuratuimpien urheilusarjojen,- tapahtumien ja-joukkueiden kanssa.
  2. Tropicana tuoremehut. Tuotetta markkinoidaan mm. terveellisenä, tuoreena, luonnollisena ja lisäaineettomana. Eli kaikilla niillä asioilla, jotka nykypäivänä ovat muodissa.
  3. Lipton tee. Yksi maailman suurimmista teebrändeistä.
  4. Frito-lay snacksit. Tuoteryhmä käsittää suuren määrän erilaisia snackseja. Tunnetuimpina tuotemerkkeinä varmaankin Lay’s, Doritos ja Cheetos.
  5. Quaker murot. Tätäkin tuotetta markkinoidaan terveellisenä ja luonnonmukaisena.
  6. Starbucks-valmisjuomat. Vuonna 1994 PepsiCo ja Starbucks solmivat sopimuksen, joka käsittää koko Starbucks-tuotemerkin valmisjuomabisneksen.

Mainitut brändit olivat vain muutamia kymmeninen muiden joukosta. Jokainen näistä brändeistä on erittäin selkeästi rakennettu ja ne ovat oman alansa kärkituotteita. Verrattuna elintarvikealan muihin suuriin kilpailijoihin Nestleen ja Kraft foodsiin, Pepsi omaa mielestäni erittäin kilpailukykyisen, ellei jopa parhaan, brändiportfolion. Pepsi sijoittuukin Forbesin maailman arvokkaimipien brändien listan sijalle 28.

 

   Oli taloustilanne mikä tahansa Yhtiön tuotteille löytyy aina kysyntää. Siinä mielessä Pepsi onkin varsin turvallinen sijoitus, sillä yhtiön tulos ei ole selkeästi sidottu mihinkään yksittäiseen tekijään. Pepsi onkin onnistunut tekemään varsin hyvää tulosta vuodesta toiseen myös vaikeinakin aikoina (kts. kuva alla). Uskon, että tähän on osittain syynä hyvä johtajuus sekä innovatiivinen tuotekehittely. Yhtiö on aina ollut ns. altavastaajan asemassa virvoitusjuomamarkkinoiden pääkilpailijaansa Coca-Colaa vastaan. Tästä johtuen yhtiön on ollut aina pakko kehittää tuotteitaan (myös muilla osa-alueilla) yhä pidemmälle. Siinä missä Coca-Colaa on vienyt eteenpäin asema yhtenä maailman arvostetuimpana brändinä, on Pepsi pysynyt perässä innovatiivisen tuotekehittelyn ja laajan brändiportfolion turvin. Tuntuu, että Coca-Cola on jämähtänyt paikalleen mukavuusalueelle ja vaikka tulevaisuutta on mahdoton ennustaa niin uskon, että edellä mainitut asiat tulevat viemään Pepsin yhä lähemmäksi Coca-Colaa ja jonain päivänä jopa edelle. Toistaiseksi Coca-colan markkina-arvo on tällä hetkellä 178 mrd. ja Pepsin 140 mrd.
Pepsin osakekohtainen tuloskehitys vuodesta 95 alkaen.

 

 

Omistaja-arvo.

Vuodesta 2001 yhtiön osakekanta on vähentynyt 1,8 miljarista nykyiseen 1,5 miljardiin. Tänä vuonna yhtiö kertoi aikovansa käyttää 12 miljardia dollaria osakkeiden takaisin ostoon vuoteen 2018 mennessä. Yhtiö on maksanut omistajilleen alati kasvaa osinkoa jo yli 20 vuotta. Yhtiö nosti osinkoaan viime vuodesta jopa 7%:lla nykyiseen 2,81 dollariin osakkeelta. Osakkeen nykyhinnalla  tämä vastaa 2,78 % osingonjakoa osakkeelta. Yhtiön viimeisen 5 vuoden vuotuinen osingon kasvuprosentti on 4,90%.
     Ainoa huolenaiheeni on erittäin korkea payout-ratio, joka on kasvanut vuodesta 2006 lähtien 35 prosentista nykyiseen 59 prosenttiin. Tätä voisi pitää erittäin huolestuttavana kehityksenä, mutta payout ratio ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Payout ratio siis kuvaa yhtiön maksamien osinkojen osuutta koko tuloksesta. Vaikka osingot ja esimerkiksi omien osakkeiden takaisinostot maksetaankin kirjanpidollisesti yhtiön omasta pääomasta (equity), tulee yhtiöllä silti olla riittävät käteisvarat näiden kattamiseen. Vapaa kassavirta (free cashflow) on liiketoiminnasta ylijäävä osuus, josta on vähennetty kaikki liiketoiminnan pyörittämisestä aiheutuneet kulut sekä lisätty ns. poistot ja arvonalentumiset. Vapaa kassavirta on siis se mistä ne osingot ja omien osakkeiden takaisinostot todellisuudessa maksetaan. Vaikka payout-ratio onkin kasvanut, on yhtiön generoima vapaa kassavirta kasvanut sitäkin enemmän.
Voidaankin siis sanoa, että yhtiön osingon kasvulle on vielä perusteita.
Yhtiön vapaa kassavirta vuodesta 2006:

 

 

 

 

DCF

Tällä hetkellä yhtiö generoi vapaata kassavirtaa (7,65 mrd) noin 5,3 % markkinoiden pyyntihinnasta. Tällaisen yhtiön kohdalla olisi varmasti hyvin aiheellista käyttää yhtenä arvonmääritystyökaluna vapaan kassavirran mallia. Tämän mallin mukaan yhtiön arvo on sen tulevaisuudessa tuottaman vapaan kassavirran nykyarvo. Internetistä löytyy lukuisia valmiita excel-pohjia DCF-mallin käyttöön, joten en ala tähän itse laskemaan mitään. Tästäkin arvonmääritysmallista hyvä kirjoitus löytyy mm. täältä
Useiden eri variaatioiden antamat tulokset vaihtelivat aina 50 dollarista 80 dollariin. Keskiarvoksi näistä sain 72 dollaria osakkeelta. Vapaan kassavirtaan perustuvien mallien mukaan yhtiö on siis tällä hetkellä ylihintainen. Kuten aina, nämäkin ovat vain matemaattisia malleja jotka perustuvat tietyille olettamuksille tulevaisuudesta. Siksi kaikkien arvonmääritysmallien tuloksiin tulee suhtautua aina varauksella. Itse pidän tulosta lähinnä suuntaa antavana ja merkkinä siitä, että yhtiö ei ole ainakaan alihintainen.

Taloudellinen tilanne.

Tässä kirjoituksessa kerroin hieman eräistä malleista, joita käytän arvioidessani yhtiön taloudellista tilannetta. Käytetään samoja malleja myös nytkin.
Piotroski-f-score. Yhtiön kannattavuutta, velkaa, likviditeettiä, varojen alkuperää ja toiminnan tehokkuutta kuvaavasta mittarista PepsiCo saa tuloksen 6/9, mikä on juuri vähimmäisvaatimus, joka yhtiön tulee täyttää. Tämän mallin yksi ongelmista on se, että se perustuu lyhyen ajan (viimeiset 2 vuotta) informaatioon. F-scorea tuleekin tarkastella myös historiallisesti. Lisäksi tulevaisuutta ei edelleenkään voida ennustaa, joten on mahdoton sanoa mikä tulos on vuoden päästä.
Altman-z-score. Konkurssia ennustava z-score malli antaa tulokseksi 4,00. Yhtiön konkurssi on siis epätodennäköinen, mikä ei sinänsä ole mikään yllätys.

ROE. Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuodelta 31%. Siis varsin mainio.
P/E. 22.1 —> Ei täytä kriteerejä (alle 15)
P/B. 8.2 —-> Ei täytä kriteerejä (alle 4)
EV/EBITDA. 13.37 —> Ei täytä kriteerejä (alle 10)
PEG. 5,14. —> Ei täytä kriteerejä (alle 1)
Debt/Equity. 1.66 –> Ei täytä kriteerejä (alle 1)

Loppupäätelmä

Yhtiön liiketoimintamalli sopii minulle erinomaisesti. Yhtiöllä on erinomainen brändiportfolio ja yhtiö on osoittanut olevansa innovatiivinen tuotekehittelyn saralla. Toisaalta yhtiön uusin lanseeraus Pepsi Next oli täysi floppi. Virheitä saattuu, mutta tulevaisuudessa tällaisia en yhtiön omistajana kovin montaa sallisi.
Yhtiö on mielestäni aivan liian ylihintainen, mutta aivan varmasti olen ostoaikeissa mikäli kurssi laskee tuonne 70 dollarin hujakoille. Yhtiö ei varmasti olisi nytkään huono sijoitus pitkällä tähtäimellä, mutta en nää nykyisellä hintatasolla markkinoiden keskiarvoa kovempia tuottoja seuravaan 5 vuoden aikana.

Tämä kirjoitus ei ole ostosuositus. Kirjoituksessa mainitut asiat ovat kirjoittajan omia mielipiteitä. Jokainen sijoittaja tekee ostopäätöksensä itse. Historiallinen menestys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kirjoittaja ei ole vastuussa tekstissä mainittujen tietojen oikeellisuudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *